Medlemsskap

Bli medlem

Klubben är öppen för alla som söker medlemsskap.

Vill du bli medlem? Kontakta Anders Sundheden på telefon 072-211 18 03

Medlemsavgifter

Sista betalningsdag: 30 april
PG Nummer: 13 78 37-1

Medlemsavgifterna 2022 har enligt beslut vid årsmötet fastställts enligt följande:

Ungdom t o m 18 år150 kr/år
Vuxna600 kr/år
Familj900 kr/år
Kanotplats1 000 kr/år
Kanotplats med två kanoter1 500 kr/år

Vi kommer att göra en liten höjning för några av avgifterna 2023.

Instruktion vid betalning

Vi behöver nedanstående information vid betalning av medlemsavgiften. Informationen används för att se till att vi har ett uppdaterat medlemsregister.

  1. Namn på samtliga medlemmar
  2. Adress för dessa
  3. Telefonnummer och e-post
  4. Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften
  5. Ange också om det belopp du betalar inkluderar kanotplats

I samband med betalning, skicka ovan nämnda uppgifter till kassören, ekonomi@glid.net. Ange även då datum för inbetalning så att vi kan matcha betalning.